MENU
Надіслати звернення до приймальні Запитати юриста-правозахисника

Підстави розірвання контракту та звільнення з військової служби?

Закон України "Про військовий обов'язок і військову службу" від 25.03.1992 року № 2232-ХІІ (надалі - Закон № 2232-ХІІ) регламентує порядок звільнення з військової служби. Відповідно до ст. 26 Закону № 2232-ХІІ звільнення військовослужбовців з військової служби здійснюється:

а) у запас, якщо військовослужбовці не досягли граничного віку перебування в запасі і за станом здоров'я придатні до військової служби;

б) у відставку, якщо військовослужбовці досягли граничного віку перебування в запасі або визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров'я до військової служби з виключенням з військового обліку.

Звільнення проводится:

а) військовослужбовців строкової служби, які вислужили встановлені строки служби, - на підставі Указу Президента України та на підставах, передбачених частиною восьмою статті 26 Закону № 2232-ХІІ;

б) військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом, - на підставах, передбачених частиною шостою з урахуванням випадків, визначених частиною восьмою статті 26 Закону № 2232-ХІІ;

в) осіб офіцерського складу, які проходять кадрову військову службу, - на підставах, передбачених частиною сьомою з урахуванням випадків, визначених частиною восьмою статті 26 Закону № 2232-ХІІ;

г) осіб офіцерського складу, які проходять військову службу за призовом, - після закінчення встановлених строків військової служби та на підставах, передбачених частиною восьмою статті 26 Закону № 2232-ХІІ;

ґ) військовослужбовці, призвані на військову службу в особливий період, - на підставах, передбачених частиною восьмою статті 26 Закону № 2232-ХІІ.