MENU
Надіслати звернення до приймальні Запитати юриста-правозахисника

У мене на роботі було масове скорочення і нас всіх (скоренчених працівників) поставили на обліку в Центрі зайнятості. Нам сказали що перші три місяці будуть платити 75% від зарплати. Правильно це чи ні?

Відповідно до п. 1 ст. 22 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття" "право на допомогу по безробіттю залежно від страхового стажу мають застраховані особи, визнані в установленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж шість місяців за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування".

Право на допомогу по безробіттю зберігається у разі настання перерви страхового стажу з поважних причин, якщо особа протягом місяця після закінчення цієї перерви зареєструвалась в установленому порядку в державній службі зайнятості як безробітна. Поважними причинами є:

- навчання у професійно-технічних та вищих навчальних закладах, клінічній ординатурі, аспірантурі, докторантурі з денною формою навчання;

- строкова військова служба;

- здійснення догляду непрацюючою працездатною особою за інвалідом I групи або дитиною-інвалідом віком до 18 років, а також за пенсіонером, який за експертним медичним висновком потребує постійного стороннього догляду;

- періоди зайнятості на тимчасово окупованій території України чи в районах проведення антитерористичної операції, що за даними Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування не підтверджуються сплатою єдиного внеску; інші поважні причини, передбачені законодавством України.

Допомога по безробіттю виплачується з 8 дня після реєстрації застрахованої особи в установленому порядку в державній службі зайнятості. Загальна тривалість виплати допомоги по безробіттю не може перевищувати 360 календарних днів протягом двох років.

Відповідно до ст. 23 цього Закону "застрахованим особам, зазначеним у частині першій статті 22 цього Закону, розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), визначеної відповідно до порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням ( 1266-2001-п ), затвердженого Кабінетом Міністрів України, залежно від страхового стажу, але не менше ніж мінімальний розмір допомоги по безробіттю, встановлений правлінням Фонду для цієї категорії осіб: -

до 2 років - 50 відсотків; -

від 2 до 6 років - 55 відсотків; -

від 6 до 10 років - 60 відсотків; -

понад 10 років - 70 відсотків. 

Допомога по безробіттю виплачується залежно від тривалості безробіття у відсотках до визначеного розміру: -

- перші 90 календарних днів - 100 відсотків; 

- протягом наступних 90 календарних днів - 80 відсотків; 

- у подальшому - 70 відсотків.