MENU
Надіслати звернення до приймальні Запитати юриста-правозахисника

Які строки на звернення до слідчого судді зі скаргою на рішення, дії або бездіяльність правоохоронних органів?

Відповідно до чинного Кримінального процесуального Кодексу України (надалі - КПК України), а саме ч. 1 ст. 304 КПК України, "скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, які передбачені ч. 1 ст. 303 КПК України, можуть бути подані до слідчого суду протягом 10 (десяти) днів з моменту прийняття слідчим чи прокурором рішення, вчинення дії або бездіяльності". Якщо рішення оформлюється постановою, строк на подання скарги починається з дня отримання особою копії скарги.

Але слід чітко розуміти з якого моменту слід відраховувати ці строки. Тобто які строки Законодавець визначив у КПК України для виконання  правоохоронними органами процесуальних дій.

Наприклад, якщо казати за подані клопотання, то відповідно до ст. 220 КПК України клопотпння подані стороною захисту, потерпілим і його представником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, про виконання будь-яких процесуальних дій, слідчим чи прокурором розглядається в строк не більше 3 (трьох) днів з моменту подання цього клопотання.

Якщо казати про внесення інформації (відомостей) про кримінальне правопорушення до ЄРДР, то відповідно до ст. 214 КПК України, процесуальні дії, а саме внесення вказанної інформації (відомостей) до ЄРДР здійснюється не пізніше 24 годин після подання такої заяви.

Порядок обчислення строків також визначений КПК України (ст. 115). Зокрема у ч.5 ст.115 КПК України зазначено, що при обчислені строків днями та місяцями не береться до уваги той день, від якого починається строк.

Наприклад, якщо подана заява про вчинення кримінального правопорушення (протягом 24 годин правоохоронні органи не внесли відомості з заяви до ЄРДР) та 24-годинний строк завершився о 17:00 01 листопада, то перебіг строку на подачу скарги на невнесення відомостей у ЄРДР починається на наступний день, тобто 02 листопада. 

 

 Поділитися