MENU
Надіслати звернення до приймальні Запитати юриста-правозахисника

Мене звільнено за згодою сторін, але я був вимушениний написати таку заяву, перед тим мене шантажували порушенням проти мене карної справи. В день написання такої заяви в мене відкрито лікарняний лист. З наказом про звільнення я не ознайомлений. Чи можу я відмовитися від написаної заяви чи буду я звільнений після виходу з лікарняного?

Відповідно до Кодексу законів про працю не допускається звільнення працівника з ініціативи власника або уповноваженого ним органу в період його тимчасової непрацездатності (крім звільнення за пунктом 5 статті 40), а також у період перебування працівника у відпустці. Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства, установи, організації. 
Щодо відмови від написаної заяви на звільнення, то тут важливе значення має стаття по якій проходить звільнення. Якщо це звільнення за власним бажанням, то Кодексом встановлено, що якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, власник або уповноважений ним орган не вправі звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору. 
Водночас, якщо звільнення відбувається за згодою сторін, то тут потрібно зазначити, що Верховний суд України ( Постанова від 6 листопада 1992 № 9) визначив, що судам необхідно мати на увазі, що при домовленості між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом про припинення трудового договору за п. 1 ст. 36 КЗпП (за згодою сторін) договір припиняється в строк, визначений сторонами. Анулювання такої домовленості може мати місце лише при взаємній згоді про це власника або уповноваженого ним органу і працівника. 
Але потрібно пам’ятати, що сама по собі згода власника або уповноваженого ним органу задовольнити прохання працівника про звільнення до закінчення строку попередження не означає, що трудовий договір припинено за п. 1 ст. 36 КЗпП, якщо не було домовленості сторін про цю підставу припинення трудового договору. В останньому випадку звільнення вважається проведеним з ініціативи працівника (ст. 38 КЗпП). 

 Поділитися