MENU
Надіслати звернення до приймальні Запитати юриста-правозахисника

Форма позовної заяви за новим Цивільним процесуальним Кодексом України (нова редакція).

Форма позовної заяви регламентується статтею 175 Цивільного процесуального Кодексу України.

У позовній заяві Позивач викладає свої вимоги щодо предмета спору та їх обґрунтування.

Форма позовної заяви визначена у частині 2 статті 175 Цивільного процесуального Кодексу України. Позовна заява повинна містити:

1) найменування суду першої інстанції, до якого подається заява;

2) повне найменування (для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові - для фізичних осіб) сторін та інших учасників справи, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання чи перебування (для фізичних осіб), поштовий індекс, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (для юридичних осіб, зареєстрованих за законодавством України), а також реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб) за його наявності або номер і серію паспорта для фізичних осіб - громадян України (якщо такі відомості позивачу відомі), відомі номери засобів зв’язку, офіційної електронної адреси та адреси електронної пошти;

3) зазначення ціни позову, якщо позов підлягає грошовій оцінці; обґрунтований розрахунок сум, що стягуються чи оспорюються;

4) зміст позовних вимог: спосіб (способи) захисту прав або інтересів, передбачений законом чи договором, або інший спосіб (способи) захисту прав та інтересів, який не суперечить закону і який позивач просить суд визначити у рішенні; якщо позов подано до кількох відповідачів - зміст позовних вимог щодо кожного з них;

5) виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги; зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини;

6) відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі проводилися, в тому числі, якщо законом визначений обов’язковий досудовий порядок урегулювання спору;

7) відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання позовної заяви, якщо такі здійснювалися;

8) перелік документів та інших доказів, що додаються до заяви; зазначення доказів, які не можуть бути подані разом із позовною заявою (за наявності); зазначення щодо наявності у позивача або іншої особи оригіналів письмових або електронних доказів, копії яких додано до заяви;

9) попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує понести у зв’язку із розглядом справи;

10) підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Звертаємо увагу на пункт 10 вказаної частини статті 175 Цивільного процесуального Кодексу України. Ми пропонуємо вказувати зазначену інформацію (щодо відсутності інших позовів) окремим пунктом у позовній заяві або окремою заявою (з обов’язковим приєднанням цієї заяви до додатків позовної заяви). Також пропонуємо Вам додавати витяг з офіційного сайту "Судова влада України" розділ "Стан розгляду справ" (період пропонуємо встановлювати 3 роки).

Звертаємо увагу, що перелік зазначених вимог в частині 2 статті 175 Цивільного процесуального Кодексу України не вичерпний. Відповідно до частини 6 статті 175 Цивільного процесуального до позовної заяви можуть бути додані та вказані й інші відомості, необхідні для правильного вирішення спору.

 Поділитися