MENU
Надіслати звернення до приймальні Запитати юриста-правозахисника

чи можливо виселити працівника з гуртожитку, який звільнився з роботи за згодою сторін. Чи буде у даном увипадку звільнення без поважних причин в розумінні ст. 132 ЖК?

Відповідно до ст. 132 Житлового Кодексу УРСР "Сезонні, тимчасові працівники і особи, що працювали за строковим трудовим договором, які припинили роботу, а також особи, що вчились у навчальних закладах і вибули з них, підлягають виселенню без надання іншого жилого приміщення з гуртожитку, який їм було надано у зв'язку з роботою чи навчанням. Інших працівників підприємств, установ, організацій, які поселилися в гуртожитку в зв'язку з роботою, може бути виселено без надання іншого жилого приміщення в разі звільнення за власним бажанням без поважних причин, за порушення трудової дисципліни або вчинення злочину.

Осіб, які припинили роботу з інших підстав, ніж ті, що зазначені в частині другій цієї статті, а також осіб, перелічених у статті 125 цього Кодексу, може бути виселено лише з наданням їм іншого жилого приміщення. Надаване громадянам у зв'язку з виселенням з гуртожитку інше жиле приміщення має відповідати вимогам, передбаченим частиною другою статті 114 цього Кодексу.

За будь-яких обставин з гуртожитку без надання іншого житлового приміщення не може бути виселено:
1) інвалідів війни, інвалідів-військовослужбовців, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва при виконанні службових обов'язків, або внаслідок професійного захворювання; учасників Великої Вітчизняної війни; сім'ї ветеранів війни та військовослужбовців, які загинули або пропали безвісти при виконанні службових обов'язків; а також сім'ї інвалідів, які стали інвалідами внаслідок поранення, контузії або каліцтва при виконанні службових обов'язків;
2) осіб, які пропрацювали у роботодавця, що надав їм житлову площу в гуртожитку, не менш ніж десять років;
3) осіб, звільнених у зв'язку з ліквідацією підприємства, установи, організації або за скороченням чисельності чи штату працівників;
4) пенсіонерів по старості, персональних пенсіонерів; членів сім'ї померлого працівника, якому було надано житлову площу в гуртожитку; інвалідів праці I і II груп;
5) одиноких осіб з неповнолітніми дітьми, які проживають разом з ними.
В будь-якому разі виселення з гуртожитку, як і виселення з іншого житлового приміщення може відбуватися тільки добровільно, а у випадку відмови виселитися добровільно - в судовому порядку. Тобто шляхом прийняття судом рішення про примусове виселення (стаття 109 Житлового кодексу України)".