MENU
Надіслати звернення до приймальні Запитати юриста-правозахисника

Особа, за фахом економіст,звільнена відповідно до пункту 2 статті 40 кодексу України про працю як невідповідність займаній посаді у зв’язку зі станом здоров’я, що перешкоджає продовженню данної роботи. Підстава - висновок дільничого лікаря. Чи законні дії дирекції?

Про невідповідність працівника посаді, яку він займає, або виконуваній роботі може свідчити і може бути підставою для розірвання трудового договору висновок медико-соціальної експертної комісії, якщо працівника визнано інвалідом і йому рекомендована робота інша, ніж виконувана. Також підставою для звільнення за п. 2 ст. 40 КЗпП є також медичний висновок про невідповідність виконуваній роботі за станом здоров’я працівника, зобов’язаного відповідно до законодавства проходити періодичні медичні огляди. Оскільки посада економіста навряд чи вимагає проведення періодичних медичних оглядів, то звільнення на підставі висновку про який Ви говорите можна поставити під сумнів.
Тим більше враховуючи співвідношення п. 2 ст. 40 КЗпП з ст. 170 КЗпП, яка ставить в обов’язок власникові перевести працівника, що потребує надання легшої роботи, за його згодою на таку роботу у відповідності з медичним висновком. Таким чином звільнення на підставі, передбаченій п. 2 ст. 40 КЗпП, здійснюється лише у випадках, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу (тобто коли в роботодавця об’єктивно немає такої можливості, або у випадку, якщо працівник відмовляється від такого переведення).      

 Поділитися