MENU
Надіслати звернення до приймальні Запитати юриста-правозахисника

Порядок створення та ліквідації прийомної сім’ї?

Стаття 2561 Сімейного Кодексу України визначає, що прийомна сім'я - сім'я, яка добровільно взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Частина 1 статті 2564 СК, встановлює, що рішення про створення прийомної сім'ї приймається районною, районною в містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчим комітетом міської (міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення) ради в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України. Також питання прийомної сім’ї регулюється Постановою КМУ від 26 квітня 2002 року №565.

Зокрема, п. 6 вищезгаданої постанови закріплює, що „на підставі рішення про утворення прийомної сім'ї між прийомними батьками та органом, який прийняв рішення про її утворення, укладається договір про влаштування дітей до прийомної сім'ї на виховання та спільне проживання (далі - договір) за формою згідно з додатком”.
Щодо ліквідації прийомної сім’ї, то в цьому ж пункті зазначено, що „ дія договору припиняється у разі виникнення в прийомній сім'ї несприятливих умов для виховання дітей та спільного проживання (важка хвороба прийомних батьків, зміна їх сімейного стану, відсутність взаєморозуміння батьків з дітьми, конфліктні стосунки дітей), невиконання прийомними батьками обов'язків щодо належного виховання, розвитку та утримання дітей, порушення схеми антиретровірусної терапії дитини, повернення дітей рідним батькам (опікуну, піклувальнику, усиновителю), досягнення дитиною повноліття, досягнення батьками пенсійного віку, за згодою сторін та з інших причин, передбачених договором”. Це є вичерпний перелік підстав для ліквідації прийомної сім’ї. 

 Поділитися