MENU
Надіслати звернення до приймальні Запитати юриста-правозахисника

Чи оплачується лікарняний, якщо працівник знаходився під час настання страхового випадку у щорічній відпустці? Як записується у табелі виходу на роботу відпустка та дні хвороби? чи переноситься відпустка в такому випадку на кількість днів хвороби на інший місяць?

Відповідно до ЗУ „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” у разі настання тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, під час перебування у щорічній (основній чи додатковій) відпустці допомога надається у порядку та розмірах, установлених законодавством (ч.2 ст. 22 Закону). Тобто якщо Ви знаходитесь у відпустці Ви маєте право на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності.
Але тут потрібно враховувати, що допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років, по догляду за хворим членом сім'ї та в разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною-інвалідом віком до 18 років, не надається, якщо застрахована особа перебувала у цей час у щорічній (основній чи додатковій) відпустці, додатковій відпустці у зв'язку з навчанням або творчій відпустці.
Крім того, допомога по тимчасовій непрацездатності не надається за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв'язку з навчанням.
Важливо сказати, що відповідно до ЗУ „Про відпустки” щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена у тому числі в разі тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку. І у разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом. Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, то невикористана частина щорічної відпустки надається після закінчення дії причин, які її перервали, або за згодою сторін переноситься на інший період.

 Поділитися