MENU
Надіслати звернення до приймальні Запитати юриста-правозахисника

я працюю інженером на кафедрі в Одеській національній академії. Моїм безпосереднім начальником є завідувач лабораторією. Вона відноситься до мене упереджено. Тому вона хоче щоб мене перевели назад в Коледж зв’язку та інформатизації ОНАЗ, де я працювала до академії. чи може вона зробити це?

Потрібно зазначити, що Кодексом законів про працю (ст. 32) переведення на іншу роботу на тому ж підприємстві, в установі, організації, а також переведення на роботу на інше підприємство, в установу, організацію або в іншу місцевість, хоча б разом з підприємством, установою, організацією, допускається тільки за згодою працівника. За винятком тимчасового переведення коли власник або уповноважений ним орган має право перевести працівника строком до одного місяця на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без його згоди, якщо вона не протипоказана працівникові за станом здоров’я, лише для відвернення або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій, виробничих аварій, а також інших обставин, які ставлять або можуть поставити під загрозу життя чи нормальні життєві умови людей, з оплатою праці за виконану роботу, але не нижчою, ніж середній заробіток за попередньою роботою. 
Крім того, Кодексом визначається, що не вважається переведенням на іншу роботу і не потребує згоди працівника переміщення його на тому ж підприємстві, в установі, організації на інше робоче місце, в інший структурний підрозділ у тій же місцевості, доручення роботи на іншому механізмі або агрегаті у межах спеціальності, кваліфікації чи посади, обумовленої трудовим договором. Власник або уповноважений ним орган не має права переміщати працівника на роботу, протипоказану йому за станом здоров’я.

 Поділитися