У ст. 294 Цивільному процесуальному Кодексі України визначено "Стаття 294. Строки апеляційного оскарження 1. Заяву про апеляційне оскарження рішення суду першої інстанції може бути подано протягом десяти днів з дня проголошення рішення. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження. 2. Заяву про апеляційне оскарження ухвали суду першої інстанції може бути подано протягом п’яти днів з дня проголошення ухвали. Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом десяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження. 3. Заява про апеляційне оскарження чи апеляційна скарга, подані після закінчення строків, встановлених цією статтею, залишаються без розгляду, якщо апеляційний суд за заявою особи, яка їх подала, не знайде підстав для поновлення строку, про що постановляється ухвала. " Якщо на цій строк (10 и 5 днів) випадають 2 дня вихідних - це враховується? Строк подачи заяв та скарг продовжується на кількість вихідних днів?

Відповідно до статті 70 ЦПК:
„3. Якщо закінчення строку припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, останнім днем строку є перший після нього робочий день. ”
Тобто, строки продовжуються лише коли кінець строку припадає на неробочі дні, а не коли ці дні є в середині строку.