MENU
Надіслати звернення до приймальні Запитати юриста-правозахисника

Чи вважаються гроші, що відраховані з картки "Приват Банк" у розділ "Скарбничка" депозитом? Чи потрібно зазначати про ці кошти при отримані адресної допомоги ВПО?

Поняття банківського депозиту (вкладу) визначається у Законі України «Про банки та банківську діяльність». Так, відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність», вклад (депозит) - це кошти в готівковій або у безготівковій формі, у валюті України або в іноземній валюті, які розміщені клієнтами на їх іменних рахунках у банку на договірних засадах на визначений строк зберігання або без зазначення такого строку і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства України та умов договору. Об'єктом депозитних операцій є внески, які на певний час залучаються на депозитні рахунки в банк. Ці кошти, передані на умовах, визначених двосторонньою угодою. Таким чином, «Скарбничка» є депозитом.

Постановою КМУ № 505 встановлено, що адресна допомога не надається ВПО у разі наявності у нього або у будь-кого з членів його сім’ї депозитного банківського рахуноку, сума коштів на якому перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (п.6).

Прожитковий мінімум встановлюється Законом України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік. Наприклад станом на квітень 2018 року прожитковий мінімум для працездатних осіб становить – 1762, 00 грн. (одна тисяча сімсот шістдесят дві гривні 00 копійок).  

У разі, якщо сума депозитного вкладу буде перевищувати встановлений в постанові розмір, адресну допомогу для ВПО не призначають/призупиняють. Після того, як депозит буде закритий, особа знову має право на відновлення (призначення) адресної допомоги.

 Поділитися