MENU
Надіслати звернення до приймальні Запитати юриста-правозахисника

Питаття щодо квартирного обліку ветеранів війни (УБД, АТО). Порядок отримання житла.

Особи, які визначені у ст.ст 5,6 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (учасники бойових дій) відповідно до пункту 14 статті 12 цього Закону, надається право на першочергове забезпечення житловою площею, у разі якщо вони потребують поліпшшення цих умов.

Що необхідно зробити цій категорії громадян для отримання додатковї житлової площі.

По-перше цій особі потрібно звернутися до органів місцевих влад (виконавчих комітетів місцевих, районних, селищних рад) з заявою про взяття на квартирний облік та пакетом документів. Приблизний список такий (повний список документів можливо дізнатися у представників органу до якого ви звертаєтеся):

- копія паспортів всіх повнолітніх членів сім’ї, які стають на квартоблік;

- копія свідоцтва про одруження або про розірвання шлюбу (за наявності);

- копії свідоцтв про народження дітей (за наявності);

- довідка ЖЕО про склад сім’ї;

- довідка з місця роботи (місце роботи, займана посада);

- копія посвідчення учасника бойових дій, інваліда війни;

- якщо хтось із членів сім’ї, який виявив бажання стати на квартирний облік, мав чи має квартиру або будинок, що належить йому на праві приватної власності, – копія правовстановлюючого документа (свідоцтво про право власності, договір купівлі-продажу, договір дарування тощо);

- у разі проживання у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам, – довідка (виписка з рішення виконавчого комітету місцевої ради) про невідповідність жилого приміщення встановленим санітарним і технічним вимогам;

- у разі проживання за договором піднайму жилого приміщення – копія договору піднайму між основним наймачем і піднаймачем, засвідчена в ЖЕО;

- у разі наявної тяжкої форми хронічного захворювання (згідно із затвердженим переліком) –оригінал медичного висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК).

ВАЖЛИВО! Питання розподілу й надання житлової площі регулюється Житловим Кодексом Української РСР (зі змінами та доповненями) й Правилами обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР, затвердженими постановою Ради Міністрів УРСР та Укрпрофради від 11.12.1984 р. № 470.

Особами, що потребують поліпшення житлових умов визнаються:

1) забезпечені жилою площею нижче за рівень, що визначений виконавчими комітетами обласних, Київською та Севастопольською міською радою разом з радами профспілок. Потрібно зазначити, що на сьогодні функції таких органів виконують Рада міністрів АРК, обласні державні адміністрації, Київська і Севастопольська державні адміністрації.

2) проживають у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам;

3) хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв’язку з чим не можуть проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім’ї. Перелік зазначених захворювань затверджено у додатку 1 до Наказу МЗ УССР від 08.02.85 № 52;

4) проживають за договором піднайму жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду чи за договором найму жилого приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів;

5) які проживають тривалий час за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності;

6) які проживають у гуртожитках;

7) які проживають в одній кімнаті по дві і більше сім’ї, незалежно від родинних відносин, або особи різної статі, старші за 9 років, крім подружжя (в тому числі якщо займане ними жиле приміщення складається більш як з однієї кімнати).

Учасник бойових дій є таким, що потребує поліпшення житлових умов, якщо він:

  • забезпечений жилою площею нижче за рівень, що визначається виконавчими комітетами обласних, Київської міської ради (наприклад, у м. Київ – 7,5 кв. м на людину, Харків – 5,5 кв. м, Львів – 5 кв. м, Суми – 6 кв. м);
  • проживає у приміщенні, що не відповідає встановленим санітарним і технічним вимогам (встановлюється інженерно-технічними працівниками ЖЕО за участю представників громадськості та підтверджується: актом обстеження стану жилого будинку з відповідним висновком, технічним паспортом жилого будинку з даними про його фізичну зношеність, висновком проектної або науково-дослідної організації (за необхідності) щодо технічного стану будинку (приміщення) та про неможливість (недоцільність) проведення капремонту, висновком органу або закладу санітарно-епідеміологічної служби щодо відповідності жилого будинку (жилого приміщення) санітарним вимогам);
  • хворіє на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, у зв’язку з чим не може проживати в комунальній квартирі або в
    одній кімнаті з членами своєї сім’ї. Перелік захворювань визначено Додатком 1 донаказу Міністерства охорони здоров’я УРСР від 08.02.1985 р. № 52;
  • проживає за договором піднайму жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду чи за договором найму жилого приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів;
  • проживає не менш ніж 5 років за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності;
  • проживає у гуртожитку;
  • які проживають в одній кімнаті по дві і більше сім’ї, незалежно від родинних відносин, або особи різної статі, старші за 9 років, крім подружжя (в тому числі якщо займане ними жиле приміщення складається більш як з однієї кімнати);
  • проживає у комунальній чи невпорядкованій стосовно умов даного населеного пункту квартирі.

По-друге отримати рішення щодо взяття на квартирний облік;

По-третє дочекатися своєї черги серед осіб, що мають право на першочергове отримання житла й отримати ордер на житло.

 Поділитися