MENU
Надіслати звернення до приймальні Запитати юриста-правозахисника

Зміни законодавства щодо сплати аліментів. Що змінилося?

17.05.2017 року Верховною Радою України прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку стягнення аліментів". У червні 2017 року його було опубліковано у офіційних державних виданнях.

Відповідно до вказаного Закону внесено зміни до Сімейного Кодексу України та Цивільного процесуального Кодексу України.

Зокрема, згідно цього закону, аліменти, які одержані на дитину, є власністю дитини. Один з батьків або законних представників, на ім'я яких сплачуються аліменти, розпоряджаються цими виплатами тільки за цільовим призначенням в інтересах дитини. Зміни також стосуються права неповнолітньої дитини на самостійне одержанння та розпорядження аліментами. У зміненой статті Сімейного Кодексу України зазначається, що дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами . Також неповнолітня дитина має право на самостійне одержання аліментів та розпорядження ними відповідно до  Цивільного Кодексу України (стаття 32).

Змінені деякі способи виконання батьками обов'язку утримувати дитину (дітей). Законодавець зазначив, що за рішенням суду присуждається стягнення у вигляді частки доходу або у твердій грошовій сумі, а вибрати цей спосіб має один з батьків або інших законних представників дитини/дітей (стягувач аліментів) з яким проживає дитина (стаття 181 Сімейного Кодексу України).

Доповнені обставини, які повинні враховуватися судом при визначені розміру аліментів, тобто стягувач аліментів має право додатково посилатися у суді ще й на а) наявність рухомого та нерухомого майна, грошових коштів у платника аліментів; б) дійсні й які можуть бути доведені у суді витрати платника аліментів на придбання рухомого або нерухомого майна, сумаяких перевищує 10-ти кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи (прожитковий мінімум з 1 травня 2017 року -1648 гривень), при умові, що платник аліментів не довів джерело походження коштів.

Розмір аліментів має бути необхідним та достатнім для забезпечення гармонійного розвитку дитини. Мінімальний розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50 % прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Для дітей віком до 6 років з 1 травня 2017 року ця сума складатиме - 713 гривень, для дітей віком з 6 до 18 років - 888, 5 гривень.

 На сьогодні Стягувач аліментів повинен звертатися до суду із заявою про видачу судового наказу про стягнення аліментів (ч. 5 ст. 183 Сімейного Кодексу України). 

Розмір аліментів, за заявою одержувача аліментів, суд визначає у твердій грошовій сумі. Ці суми підлягають індексації відповідно до чинного законодавства.

У разі виникнення заборгованності по аліментах з вини платника аліментів, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі 1% від суми боргу за кожен день прострочення (від дня прострочення до дня їх повного погашення або до винесення рішення судом про стягнення пені) але не більше 100% заборгованності.  

 

 Поділитися