MENU
Надіслати звернення до приймальні Запитати юриста-правозахисника

Дитину моєї сестри не реєструють, разом з матір’ю, у квартирі. Вимогають договор оренди приміщення. Чи правомірні ці дії?

Порядок реєстрації особи у житловому приміщенні регламентується чинним Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" (надалі - ЗУ "Про свободу пересування").

Відповідно  до ст. 6 ЗУ "Про свободу пересування" Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом тридцяти календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання. Батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження. Реєстрація місця проживання особи здійснюється в день подання особою документів. Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена органом реєстрації з одночасним зняттям з попереднього місця проживання.

Для реєстрації особа або її представник подає органу реєстрації (у тому числі через центр надання адміністративних послуг): 

- письмову заяву;

- документ, до якого вносяться відомості про місце проживання. Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про народження;

- квитанцію про сплату адміністративного збору; 

- документи, що підтверджують право на проживання в житлі, перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту, проходження служби у військовій частині, адреса яких зазначається під час реєстрації; 

- військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку). 

У разі подання заяви представником особи додатково подаються:

- документ, що посвідчує особу представника;

 - документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі).

Забороняється вимагати для реєстрації місця проживання подання особою інших, ніж передбачених цією статтею, документів.

Підстави для відмови в реєстрації або знятті з реєстрації місця проживання зазначені у ст. 9-1 ЗУ "Про свободу пересування" 

Орган реєстрації відмовляє в реєстрації або знятті з реєстрації місця проживання, якщо:

- особа не подала передбачені цим Законом документи або інформацію; 

- у поданих особою документах містяться недостовірні відомості або подані нею документи є недійсними; 

- для реєстрації або зняття з реєстрації звернулася особа, яка не досягла 14-річного віку. Рішення про відмову приймається в день звернення особи. Заява про реєстрацію чи зняття з реєстрації місця проживання повертається особі із зазначенням у ній причин відмови.

Цей перелік є вичерпний й інших підстав для відмови не існує

 Поділитися